Diensten

Sanctum vertaalt jouw complexe verhaal of ingewikkeld proces naar een begrijpelijke boodschap in woord en beeld. We gaan samen actief op zoek naar logische verbanden, maken concreet, verbinden waar mogelijk punten en mensen en brengen zo meer balans in de communicatie.

COMMUNICATIEADVIES

Verandercommunicatie  | Projectcommunicatie | Interne communicatie | Overheidscommunicatie | Corporate communicatie | PR

VISUELE WERKVORMEN EN PRAATPLATEN: werksessie begeleiding en/of  in beeld brengen met behulp van zakelijk tekenen

Missie & visie | Strategie | Identiteit & imago | Branding | Brainstorm | Projectevaluatie | Jaarplan | Complexe processen

COMMUNICATIETRAININGEN voor (project)managers en communicatieteams

Inrichten van corporate communicatie | Communicatie in projecten | Omgaan met weerstand | Een helder communicatieplan | Social media strategie

COPYWRITING

Complete websites | Content creatie | Website migratie | Interviews | Persberichten

 

Neem vrijblijvend contact op met Sanctum Media voor een volledig dienstenoverzicht en tarieven.